ร้านค้าออนไลน์นี้ ไม่ได้ใช้งานในระบบ เป็นระยะเวลา 30 วันติดต่อกัน ทาง anymass.com จึงจำกัดการเข้าถึงข้อมูลภายในเว็บไซท์ ของผู้ที่อาจเข้ามาใช้บริการ หรือซื้อสินค้าในร้านค้าออนไลน์แห่งนี้ โดยไม่ได้ตั้งใจ

คำอธิบายเพิ่มเติม: เนื่องจากระบบของ anymass.com เป็นระบบฟรีร้านค้าออนไลน์สำเร็จรูป ที่มีคุณสมบัติการตรวจสอบรายการซื้อ-ขาย ผ่านในระบบของสมาชิกได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งโดยปกติ สมาชิกที่ตั้งใจใช้บริการร้านค้าออนไลน์ของ anymass.com สำหรับธุรกิจ e-Commerce จริงๆ อย่างน้อยที่สุดภายในระยะเวลา 30 วัน ก็ควรจะต้องมีการเข้าสู่ระบบสมาชิก เพื่อตรวจสอบยอดการซื้อ-ขาย เป็นประจำอย่างแน่นอน

แต่เนื่องจากระบบของ anymass.com เป็นระบบที่เปิดให้บริการฟรี จึงอาจมีผู้สมัครสมาชิกบางท่าน ที่ได้เปิดใช้บริการไว้ แต่อาจไม่ได้ใช้งานอย่างจริงๆจังๆ จึงไม่ได้เข้ามาดูแล หรือตรวจสอบการซื้อ-ขาย ในร้านค้าออนไลน์ของตนเองเลย ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 30 วัน

anymass.com จึงต้องป้องกันการเข้าถึงข้อมูล ที่ไม่มีผู้ดูแล การซื้อการขายสินค้าหรือบริการ ภายในร้านค้าออนไลน์แห่งนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้า เกิดความเข้าใจผิด ใช้บริการของร้านค้าออนไลน์ ที่ไม่มีผู้ดูแล โดยไม่ได้ตั้งใจ

ฟรีร้านค้าออนไลน์สำเร็จรูป: http://anymass.com/